Kommentarer

Ska jag alltid applicera en underrock innan jag målar en vägg?

Ska jag alltid applicera en underrock innan jag målar en vägg?

Fråga:

>

Svar: ja, det är viktigt att förhindra att väggen "dricker" färgen.

Att applicera en underrock är ett viktigt steg när du vill måla en vägg. Innan du applicerar måste du noga rengöra det befintliga väggbeläggningen för att fylla i eventuella sprickor med ett fyllmedel. För små hål är en utjämningsbeläggning tillräcklig. Sedan måste du slipa ytan för att jämna väggen. Underbeläggningen gör att väggen inte kan "dricka" färgen för mycket under appliceringen. Det finns inget behov att lägga två underlägg, din vägg blir inte mer enhetlig. Å andra sidan, för färgade väggar, finns det grå underrockar som ger djupet till din väggmålning. Till dina borstar!