Hjälp

Tak: yttre isolering

Tak: yttre isolering

För att spara energi och för att garantera optimal yttre isolering måste ett tak vara ordentligt isolerat. Faktum är att nästan 30% av energiförlusterna beror på dålig yttre isolering, och detta är möjligheten att övervinna dessa återkommande problem i ett hem. Hitta fler artiklar om temat: Offertisoleringsarbete

Garantera effektiv extern värmeisolering

Regeringar uppmuntrar husägare att spara energi och ge dem skattelättnader i form av skattelättnader, och ofta sänker skatten på något isoleringsarbete. Nu är det dags att ta chansen att göra om taket enligt gällande energiprestanda, för att minska din förbrukningsbudget och dra nytta av bättre termisk och akustisk komfort. För detta lämnas materialvalet till hushållens bedömning i enlighet med deras hus och taks konfiguration och omfattningen av det arbete som ska beaktas. En vindreparation kan sålunda göras möjlig att dra fördel av ytterligare utrymme och förbättra en våning, eller till och med installationen av en isolator såsom glasull eller extruderade polystyrenpaneler.

Materialval och utseende på takisolering

Om du inte vill påbörja nytt arbete kan yttre isolering mycket väl bli föremål för en renovering. Fördelen? Det senare påverkar inte dekorationen i ditt hem och kräver inte strukturarbete. Av estetiska skäl och för att visa tak i traditionell stil är således isolering direkt fäst vid ramens takbjälkar. Detta tips tillåter ett idealiskt val av ytbehandling i brickor, skiffer, metallplåtar ... Med en komponent baserad på mineralull, extruderad polystyren eller till och med träfibrer kräver denna metod inte för dyr budget och garanterar värmeisolering och optimal ljudisolering av ditt tak. På samma sätt kan kryddade lådor också användas i form av självbärande paneler isolerade med polyuretan eller expanderat polystyrenskum eller med stenull.

Bestäm energiförlusten exakt

För exakta mätningar rekommenderas det ofta att ringa en expert för att upprätta en energiprestanddiagnos eller DPE för att garantera optimal yttre isolering. Om nästan en tredjedel av värmen i ett hus evakueras av taket, är det lämpligt att lokalisera de termiska broarna med precision för att undvika överdrivna energiförluster. Innan du börjar viktigt arbete kan du alltså bestämma vilka material du ska välja och omfattningen av uppgiften som ska utföras. Isolering av undertaket kan då vara en god lösning för att täta luftläckor och förstärka påverkan av isolering av yttre tak.